Amaiur Dantza Taldea

TALDEAREN HISTORIA

Gure taldeak  egin zuen lehenengo ekitaldia, 1991.urteko Olentzeroan izan zen. Baliabide gutxi genituen baina ilusio ez zitzaigun falta. Horregatik, pixkanaka indarra hartzen joan ginen ekitaldi ezberdinetan agertuz.

Egoera aurrera zihoala ikusita, 1996an elkarte bezala arautu ginen. Horregatik, hain zuzen, 10.urterena 2006an ospatu genuen.

Lehenengo urtetan, jantzi erabilanitzen bitartez ekin genion, ahalik eta gehien konbinatuz, edota beste taldeei jantziak eskatuz.

2000.urtean dantza bakoitzari dagozkion jantziak egiten hasi ginen. Honek taldean erabateko aldaketa ekarri zuen.

Euskal Herriko txoko aunitzetan izan dute gure lana ikusteko parada. Baita Menorka, Galiza, Asturias, Katalunia, Praga, Frantzia, Portugal, Japon edo Italian ere.

HISTORIA DEL GRUPO

La primera actuación de nuestro grupo fue en el Olentzero de 1991. Al principio, teníamos pocos recursos pero la ilusión no  nos faltaba, por lo que, fuimos participando en más actuaciones. 

Viendo que la cosa iba hacia delante, en 1996  nos reglamentamos como asociación y por eso, en 2006 celebramos nuestro décimo aniversario. 

En los primeros años, comenzamos con trajes multiusos e intentamos combinarlos lo más posible. También, pedíamos trajes a otros grupos. 

En el año 2000 empezamos a crear los trajes de cada danza, dando así un giro como grupo. 

Durante todos estos años hemos tenido la oportunidad de exhibir nuestro trabajo por diferentes rincones de Euskal Herria. Hemos bailado también en otros lugares como Menorca, Galicia, Asturias, Cataluña, Praga, Francia, Portugal, Japón o Italia.

TALDEAREN NORTASUNA

Amaiur Dantza Taldearen nortasuna, ez da bakarrik ekitaldi zehatz batzuetara edo eta hobetze teknikora begiratzea.

Horren ordez, talde irekia izatea dugu helburu, dantzari zaharrenekin txikienak dantzatzea eta hauen gurasoek ere bertan parte hartzea.

Taldearen izaera anitzak, adinak, ekitaldi motak eta ekintzek, kultur elkarte helburu antza izateko filosofia bultzatzen dute. Hau da, batzen, mugatzen baino bilatzen dugu.

Garapen eta bultzada etengabea gehitu behar zaio honi; gure jantzien aberastasuna, urte guzti hauetan soilik lortu dugu eta gure dantzari zaharrak, eskolako haurren garapenaren ondorio dira.

IDENTIDAD DEL GRUPO

La identidad del grupo Amaiur Dantza Taldea, no se centra únicamente en acudir a las diferentes actuaciones o mirar hacia las mejoras técnicas. 

A parte de eso, tenemos como objetivo ser un grupo abierto, en el que el Grupo de Danza participe junto con los niñas y niños de la Escuela de Danza y sus familias. 

Buscamos seguir una filosofía de asociación cultural, y eso se representa en el carácter plural del grupo, en las edades, tipo de actuaciones y actividades. Buscamos sumar más que limitar. 

A todo esto debemos sumar el desarrollo y empuje continuo; nuestra riqueza de trajes, creada durante estos años, al igual que el Grupo de Danza, creado junto con el desarrollo de los niños y niñas de la ikastola. 

error: El contenido es privado.